آموزشگاه نقاشی محبوب -آموزشگاه نقاشی اراک

دوره های آموزشگاه نقاشی محبوب

جزئیات دوره آموزش نقاشی رنگ روغن

آموزش نقاشی رنگ روغن
آموزشگاه نقاشی محبوب -آموزشگاه نقاشی اراک
توضیحات دوره
در دوره آموزش نقاشی رنگ روغن شما با آموزش نقاشی رنگ روغن ،رنگ روغن چهره ،منظره، نقاشی با رنگ روغن،نقاشی چهره،کار با رنگ روغن و مدل های نقاشی رنگ روغن آشنا می شوید.
آیتم هایی ک در این دوره هنرجو فرامیگیرد :
  • ترم1 :شناخت تکنیکهای رنگ گذاری و زیر سازی، پیاده سازی طرح. نقاشی اشیاء و طبیعت بیج و رنگ روغن منظره
  • ترم2:نقاشی منظره و اجرا و شناخت انواع تکنیکهای منظره سازی رنگی و تشخیص و بکارگیری رنگها
  • ترم3:نقاشی پرتره:اجرا و شناخت اجزای چهره، اجرای نقاشی چهره با رنگ روغن بصورت تمام رنگی، شناخت رنگی
    تاریخ شروع ثبت نام1397/4/01
    جهت ثبت نام در دوره کلیک نماییدثبت نام